Văn minh loài người đã trải qua nhiều giai đoạn thịnh suy, dịch chuyển với nhiều lý thuyết, học thuyết Đông Tây, từ kim cổ, siêu hình huyền bí cho đến các cuộc cách mạng công nghiệp làm cho nhân loại đang phát triển tiệm cận đến nhiều giới hạn về vật chất và công nghệ. Trong dòng chảy đó, có một nguyên lý từ lúc khởi sinh của loài người vẫn không thay đổi là luôn tìm cầu đời sống hạnh phúc, tự do. Dù công nghệ có tiến đến hay vượt qua nhiều giới hạn về tư duy để mang lại những tiện ích đến không ngờ, đời sống của nhân sinh cũng không thể tách rời những tương tác bằng các từ, lực, khí với giới tự nhiên, và môi trường xung quanh. Cải thiện trường sinh học trong không gian sống và làm việc với cây nội thất và năng lượng sinh học từ cây xanh là một giải pháp về không gian sinh thái luôn song hành cùng đời sống văn minh, hiện đại.

  Ecoview ra đời với,

Mục tiêu: “Khởi sinh lối sống hài hòa, sinh khí giữa tâm giới và nhiên giới của nếp sống văn minh” .

Giá trị cốt lõi

Sáng tạo, đổi mới không gian sinh thái;

– Cải thiện trường sinh học trong không gian sống và làm việc;

– Đồng hành cùng doanh nghiệp tìm giải pháp xây dựng nguồn lực con người, tạo cảm hứng nơi làm việc;

– Tạo lập lối sống hài hòa, sinh khí, sáng tạo, văn minh;

– Kết nối tình yêu thương giữa con người và cây cỏ”.

 

  Liên hệ:

       ECOVIEW – Vietview., Jsc

       Địa chỉ: Date The Dream Garden, D10, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

       Tel: 024-62-933-178 – Hotline: 0967-196-722

       Email: ecoview01@gmail.com